ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ψηφιακές Πηγές
Υλικό Σεμιναρίων - Διαλέξεων
Εκδόσεις
Μπορείτε να παρακολουθήσετε μαθήματα από απόσταση σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα που προσφέρουν διεθνούς κύρους Πανεπιστήμια.
Μπορείτε να παρακολουθήσετε μαθήματα από απόσταση σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα που προσφέρουν διεθνούς κύρους Πανεπιστήμια.
Παρουσίαση με απλό και εύληπτο τρόπο, πολλών εννοιών της Θεωρίας Πιθανοτήτων και της Στατιστικής αλλά και εννοιών από πολλές άλλες περιοχές των Μαθηματικών
Μπορείτε να βρείτε ποιοτικά σύνολα δεδομένων από μεγάλο φάσμα ερευνητικών περιοχών. Τόπος «συνάντησης» και συνεργασίας επιστημόνων σε θέματα ανάλυσης δεδομένων. Δυνατότητα συμμετοχής σε συζητήσεις, διαγωνισμούς κ.ά.
Μπορείτε να βρείτε (και ελεύθερα να κατεβάσετε) πολύ καλό ανοιχτό λογισμικό αντίστοιχο γνωστών πακέτων (στατιστικής ανάλυσης δεδομένων, μαθηματικών, επεξεργασίας κειμένου, λογιστικών φύλλων, ΣΔΒΔ, κ.ά.). Προτείνεται από τον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΛ/ΛΑΚ).

1ος Κύκλος Διαλέξεων

Εισηγητής: Χ. Ευαγγελάρας, Επικ. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Κατασκευές Πειραματικών Σχεδιασμών
Εισαγωγικές έννοιες: Παραγοντικοί σχεδιασμοί, Πλήρεις και κλασματικοί παραγοντικοί σχεδιασμοί, Αρχές παραγοντικών σχεδιασμών.
Ορθογώνιοι σχηματισμοί, σύγχυση παραγοντικών επιδράσεων. Ανάλυση Διασποράς, Ανάλυση Παλινδρόμησης
Σχεδιασμοί Κρησαρίσματος: πεδία εφαρμογής, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, κριτήρια επιλογής και ιδιότητες
Σχεδιασμοί Αποκριτικών Επιφανειών: κεντρικά σύνθετοι σχεδιασμοί, σχεδιασμοί Box-Behnken, ειδικοί σχεδιασμοί τριών επιπέδων. Γραμμικά μοντέλα 2ης τάξης και ανάλυση.

Εισηγητής: Α. Κατσιλέρος, Δρ, ΕΔΙΠ, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σχεδιασμοί και Ανάλυση Πειραμάτων - Εφαρμογές σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον R
Σχεδιασμοί κρησαρίσματος και αρχείο με τις εντολές (.R).
Σχεδιασμοί Αποκριτικών Επιφανειών και Aρχείο με τις εντολές (.R)
Εκδόσεις

NEWSLETTER

IσΑΠ

Το Ινστιτούτο Σχεδιασμού και Ανάλυσης Πειραμάτων (Ι.Σ.Α.Π.) ιδρύθηκε το 2019 και ανήκει στο Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
idae © Copyright   |   Developed by Stefanos Gkikas
magnifier linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram