ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Tαυτότητα

Αντικείμενο - Αποστολή
Δομή
Εγκαταστάσεις - Υποδομές

Το Ινστιτούτο Σχεδιασμού και Ανάλυσης Πειραμάτων (Ι.Σ.Α.Π.) ιδρύθηκε το 2019 με το Ν. 4610, ΦΕΚ τ. Α΄ 70/0705 2019 και ανήκει στο Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 Το Ι.Σ.Α.Π.,

 • Διεξάγει εφαρμοσμένη διεπιστημονική έρευνα στον τομέα σχεδιασμού και ανάλυσης πειραμάτων
 • Συμμετέχει σε εθνικά, περιφερειακά και ευρωπαϊκά έργα έρευνας και ανάπτυξης και στο πλαίσιο αυτό συνεργάζεται με αναγνωρισμένα ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα, οργανισμούς και επιχειρήσεις
 • Αναπτύσσει τεχνογνωσία και καινοτομία στον τομέα σχεδιασμού και ανάλυσης πειραμάτων
 • Προωθεί την ανάπτυξη ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού με έμφαση στον εντοπισμό και την υποστήριξη ταλαντούχων νέων επιστημόνων
 • Προωθεί καλές πρακτικές και ιδιαιτέρως την καλλιέργεια παιδείας σε θέματα μεθοδολογίας της έρευνας μέσω
 • διοργάνωσης εκπαιδευτικών προγραμμάτων, επιμορφωτικών σεμιναρίων, θερινών σχολείων και διαλέξεων
 • έκδοσης έντυπων και ψηφιακών θεματικών οδηγών καλής πρακτικής
 • συμβουλευτικής (consulting και help desk)
 • Παρέχει υπηρεσίες σε θέματα σχεδιασμού πειραμάτων και ανάλυσης δεδομένων μέσω της ανάληψης μελετών και υλοποίησης έργων
 • Αναπτύσσει μεθοδολογία και εργαλεία ελέγχου ποιότητας και πιστοποίησης προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα πειραματικών σχεδιασμών και την ανάλυση δεδομένων.

Το Ι.Σ.Α.Π. απευθύνεται,

 • Στην ακαδημαϊκή κοινότητα του Γ.Π.Α. (μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ερευνητικές ομάδες, εργαστήρια, φοιτητές και διοίκηση)
 • Σε ερευνητικά ινστιτούτα
 • Σε επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα
 • Σε ινστιτούτα και κέντρα μελετών
 • Σε δημόσιους οργανισμούς και υπηρεσίες.

Για να ανταποκριθεί στο έργο του, το Ι.Σ.Α.Π. επιδιώκει και εγκαθιδρύει συνεργασίες με Πανεπιστημιακά Τμήματα, Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Τομείς και Εργαστήρια Στατιστικής, Ανάλυσης Δεδομένων, Πληροφορικής και Υπολογιστικής Τεχνολογίας. Συνεργάζεται επίσης με επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, μέλη ΔΕΠ, διδάκτορες και κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων και μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Διευθυντής
Συντονιστική Επιτροπή
Προσωπικό
Γραμματεία

Διευθυντής του Ι.Σ.Α.Π. είναι ο κ. Γιώργος Κ. Παπαδόπουλος, Αν. Καθηγητής

Ο Δ/ντής του Ινστιτούτου έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 • Φέρει την ευθύνη για τη λειτουργία του Ινστιτούτου
 • Εισηγείται στο Συμβούλιο του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου το ερευνητικό και αναπτυξιακό πρόγραμμα του Ινστιτούτου
 • Προΐσταται των υπηρεσιών του Ινστιτούτου
 • Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατίθεται από το Συμβούλιο του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου ή που ορίζεται ειδικότερα στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας.

Η Συντονιστική Επιτροπή του Ι.Σ.Α.Π. είναι τριμελής με Πρόεδρο τον Δ/ντή του Ινστιτούτου Γεώργιο Παπαδόπουλο, Αν. Καθηγητή και Μέλη την κ. Πηνελόπη Μπεμπέλη, Καθηγήτρια και την κ. Ελένη Τάνη, Επίκ. Καθηγήτρια.

Η Συντονιστική Επιτροπή έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 • Καταρτίζει την ερευνητική και αναπτυξιακή πολιτική του Ινστιτούτου
 • Συντάσσει τον ετήσιο προϋπολογισμό που αφορά τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου
 • Εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα τον προϋπολογισμό για τη σύναψη συμβάσεων
 • Λαμβάνει κάθε άλλη σχετική απόφαση για ενέργειες που σχετίζονται με την εκπλήρωση των σκοπών του σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας
 • Συνεργαζόμενοι Επιστήμονες
 • Διοικητικό και Τεχνικό Προσωπικό

Γραμματεία

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Κτήριο Παπαδάκη, 1ος Όροφος, Γραφείο 7

Τηλ. 210-5294131

Email: info-idae@aua.gr

 

Το Ι.Σ.Α.Π. χρησιμοποιεί εγκαταστάσεις και υποδομές του Γ.Π.Α. (αίθουσες διαλέξεων, εργαστήρια Η/Υ, γραφεία, δίκτυο).

NEWSLETTER

IσΑΠ

Το Ινστιτούτο Σχεδιασμού και Ανάλυσης Πειραμάτων (Ι.Σ.Α.Π.) ιδρύθηκε το 2019 και ανήκει στο Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
idae © Copyright   |   Developed by Stefanos Gkikas
magnifier linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram