ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Παροχή Υπηρεσιών

Αντικείμενο
Εκπαίδευση - Εκδόσεις
Μονάδα Μελετών

Αντικείμενο του Τομέα Παροχής Υπηρεσιών είναι η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, κατάρτισης και συμβουλευτικής σε θέματα σχεδιασμού πειραμάτων και ανάλυσης δεδομένων μέσω της διοργάνωσης εκπαιδευτικών προγραμμάτων, λειτουργίας μηχανισμού συμβουλευτικής, ανάπτυξης ψηφιακού περιεχομένου και έκδοσης εντύπων. Επίσης, αναλαμβάνει μελέτες και υλοποιεί έργα σχεδιασμού και ανάλυσης δεδομένων.

H Μονάδα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων & Εκδόσεων

 • Διοργανώνει Σεμινάρια, Διαλέξεις, Θερινά Σχολεία που απευθύνονται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, ερευνητές, μέλη ΔΕΠ κλπ αλλά και στοχευμένα σε ειδικές ομάδες π.χ. σε ερευνητές συγκεκριμένου Ερευνητικού Ινστιτούτου, σε εργαζομένους εταιρειών (π.χ. παραγωγής φυτογενετικού υλικού) συγκεκριμένου επαγγελματικού χώρου (πχ. ειδικευόμενους νοσοκομειακούς γιατρούς) κ.ά.
 • Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες (consulting/help desk)
 • Εκδίδει οδηγούς καλής πρακτικής, παρουσίασης μεθόδων και εργαλείων, προώθησης δόκιμης επιστημονικής ορολογίας, κοκ. (booklets/leaflets)
 • Παρέχει ψηφιακό περιεχόμενο και υπηρεσίες μέσω web based περιβάλλοντος
 • Υλοποιεί στοχευμένες παρεμβάσεις σε συνέδρια επιστημονικών ενώσεων με εισηγήσεις και ομιλίες (ή/και χορηγίες), ομιλίες σε κοινωνικούς φορείς, κλπ.
 • Προωθεί και συμβάλλει στη διάδοση/διάχυση και εκλαΐκευση της γνώσης μέσω της διοργάνωσης εκδηλώσεων που απευθύνονται σε φοιτητές, σε ερευνητές, γενικότερα στην κοινωνία π.χ. σε μαθητές, στους πολίτες (μαθητικοί διαγωνισμοί και διαγωνισμοί νέων επιστημόνων, open days/researchers’ nights, προσκλήσεις ταλέντων στο Ινστιτούτο (cadet researchers)) κ.ά. με σκοπό την καλλιέργεια και δημιουργία τεχνογνωσίας και παιδείας στη μεθοδολογία της έρευνας και ειδικότερα στο σχεδιασμό και την ανάλυση πειραμάτων, την κριτική ανάγνωση στατιστικών στοιχείων και αποτελεσμάτων κλπ.
 • Υποστηρίζει πρακτική άσκηση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών.

Η Μονάδα Μελετών παρέχει υπηρεσίες/αναλαμβάνει έργα

 • σχεδιασμού πειραμάτων και δειγματοληπτικών ερευνών
 • ανάλυσης δεδομένων
 • στατιστικής συμπερασματολογίας

στο στάδιο

 • του σχεδιασμού και της σύνταξης μιας ερευνητικής πρότασης
 • των δοκιμαστικών ελέγχων/επανασχεδιασμού
 • της υλοποίησης

και απευθύνεται

 • στα Εργαστήρια, τα μέλη ΔΕΠ, τις ερευνητικές ομάδες, τους φοιτητές και τη διοίκηση του Γ.Π.Α.
 • στα μέλη ΔΕΠ άλλων ΑΕΙ
 • στους ερευνητές και τους συνεργάτες Ερευνητικών Ινστιτούτων και Επιστημονικών Εταιρειών
 • σε Δημόσιους Οργανισμούς και Υπηρεσίες
 • σε Ινστιτούτα, Κέντρα Μελετών, επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα.

NEWSLETTER

IσΑΠ

Το Ινστιτούτο Σχεδιασμού και Ανάλυσης Πειραμάτων (Ι.Σ.Α.Π.) ιδρύθηκε το 2019 και ανήκει στο Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
idae © Copyright   |   Developed by Stefanos Gkikas
magnifier linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram