ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Πιστοποίηση

Αντικείμενο

Αντικείμενο του Τομέα Ελέγχου Ποιότητας και Πιστοποίησης είναι η ανάπτυξη μεθοδολογίας και εργαλείων ελέγχου ποιότητας και πιστοποίησης προϊόντων και υπηρεσιών στο σχεδιασμό πειραμάτων και την ανάλυση δεδομένων και η παροχή υπηρεσιών ελέγχου ποιότητας και πιστοποίησης προϊόντων και υπηρεσιών στο σχεδιασμό πειραμάτων και την ανάλυση δεδομένων.

NEWSLETTER

IσΑΠ

Το Ινστιτούτο Σχεδιασμού και Ανάλυσης Πειραμάτων (Ι.Σ.Α.Π.) ιδρύθηκε το 2019 και ανήκει στο Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
idae © Copyright   |   Developed by Stefanos Gkikas
magnifier linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram