ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Έρευνα & Ανάπτυξη

Αντικείμενο
Μονάδα Έρευνας
Μονάδα Ανάπτυξης

Αντικείμενο του Τομέα Έρευνας και Ανάπτυξης είναι η εφαρμοσμένη διεπιστημονική έρευνα, η ανάπτυξη και η καινοτομία στην περιοχή των πειραματικών σχεδιασμών και της ανάλυσης δεδομένων. 

Η Μονάδα Έρευνας

  • Σχεδιάζει και υλοποιεί εφαρμοσμένη έρευνα
  • Υποβάλλει προτάσεις χρηματοδότησης έργων έρευνας
  • Συνεργάζεται με Ερευνητικά Ινστιτούτα, Πανεπιστημιακά Τμήματα, Τομείς και Εργαστήρια Στατιστικής, Πειραματισμού, Ανάλυσης Δεδομένων, Πληροφορικής,  κ.λπ. από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
  • Εγκαθιδρύει και αναπτύσσει διεθνείς σχέσεις συνεργασίας με επιστημονικούς φορείς από την Ε.Ε., τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες.
  • Συμμετέχει σε συνέδρια
  • Κάνει επιστημονικές δημοσιεύσεις

Η Μονάδα Ανάπτυξης προωθεί

  • Την ανάπτυξη τεχνογνωσίας και καινοτομίας στον τομέα σχεδιασμού πειραμάτων και ανάλυσης δεδομένων.
  • Την ανάπτυξη ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού με έμφαση στον εντοπισμό και την υποστήριξη ταλαντούχων νέων επιστημόνων.
  • Τη συμμετοχή σε εθνικά και διεθνή αναπτυξιακά προγράμματα.

NEWSLETTER

IσΑΠ

Το Ινστιτούτο Σχεδιασμού και Ανάλυσης Πειραμάτων (Ι.Σ.Α.Π.) ιδρύθηκε το 2019 και ανήκει στο Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
idae © Copyright   |   Developed by Stefanos Gkikas
magnifier linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram